Usługi przeciwpożarowe

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W naszej ofercie znajdziesz stały nadzór nad bezpieczeństwem Twojej firmy – możesz zlecić nam pełnienie zadań służby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W jej zakres wchodzi:

 •  przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach firmy,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,
 • współpraca z innymi Instytucjami oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników,
 • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • nadzór nad sprzętem gaśniczym,
 • wykonywanie operatów przeciwpożarowych,
 • wykonywanie oceny zagrożenia wybuchem,
 • wykonywanie projektów instalacji SSP.

Oferujemy również jednorazowe usługi przeciwpożarowe dla firm – bez konieczności zawierania stałej współpracy.

gaśnica pożarowa


gaśnica prochowa

Sporządzenie planów ewakuacyjnych

Plan ewakuacyjny to ważny element ochrony przeciwpożarowej. Jego stworzenie wymaga odpowiedniej wiedzy, dlatego jako specjaliści oferujemy wykonanie planu ewakuacyjnego dostosowanego do Twojej firmy – na podstawie wizji lokalnej zaplanujemy i wdrożymy oznakowanie dróg i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, a także sporządzimy dokumentację.

 

Szkolenia PPOŻ., BHP i PPP

W naszej ofercie szkoleniowej znajdziesz szkolenia dla firm z zakresu:

 • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Oferujemy także szkolenia z obsługi sprzętu przeciwpożarowego – gaśnic, koców gaśniczych oraz hydrantów, w realnych warunkach pożaru oraz pozorowanego wybuchu, dzięki możliwości wykorzystania symulatora pożaru.

Dbamy o to, by wiedzę przekazywać w sposób zrozumiały, nie ograniczamy się również do samej teorii – wiemy, że w sytuacji zagrożenia wiedza ze szkoleń może uratować życie pracownikom Twojej firmy.


Symulator pożaru

Jako jedyni w regionie świadczymy szkolenia przy użyciu symulatora pożaru – jest to w pełni bezpieczne i czyste urządzenie, które doskonale odwzorowuje niespodziewane źródło ognia, powstałego w wyniku wybuchu lub samozapłonu. Symulator pożaru, dzięki swojej budowie, może zostać wykorzystana podczas szkolenia na terenie firmy. Jeśli chcesz podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i dokonać odpowiedniego doboru sprzętu gaśniczego w zależności od rodzaju palącego się materiału to szkolenie z zastosowaniem symulatora pożaru to doskonałe rozwiązanie – urządzenie to nie zanieczyszcza środowiska, nie brudzi oraz nie stanowi zagrożenia dla zdrowia uczestników a pracownicy mogą zostać przeszkoleni na terenie swojego obiektu.

Symulacja pożaru


Serwis sprzętu PPOŻ

Serwis sprzętu przeciwpożarowego

Wykonujemy okresowe przeglądy sprzętu gaśniczego, a także czynności konserwacyjne:

 • gaśnic i agregatów,
 • hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 • przeciwpożarowych klap odcinających
 • systemów oddymiania,
 • systemów sygnalizacji pożaru,
 • przeciwpożarowych drzwi i bram.

Mamy odpowiednie uprawnienia i wiedzę pozwalającą nam na przeprowadzanie prób ciśnieniowych węzy hydrantowych, a także pomiarów elektrycznych.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat świadczonych przez naszą firmę usług!


Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów i osób.

Czytaj więcej