Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie

Ochrona przeciwpożarowaOferujemy stały nadzór oraz kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej Państwa firmy – pełnienie zadań służby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do naszych obowiązków należy w szczególności:

  • Okresowe wykonanie audytu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach firmy,
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej – teoria i praktyka,
  • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji,
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,
  • Nadzór nad okresowymi przeglądami podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów oraz urządzeń przeciwpożarowych,
  • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej aktualizacja (opcjonalnie),
  • Pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
  • Współpraca z innymi instytucjami oraz odpowiednio terytorialnie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
  • Reprezentowania firmy przed audytorami zewnętrznymi.

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów i osób.

Czytaj więcej