Prowadzenie dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego

DokumentacjaOpracowanie kompletnej i rzetelnej dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego to jedna z usług świadczonych przez naszą firmę. Tworzymy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego i plany ewakuacyjne w oparciu o szczegółowy wywiad z inwestorem oraz wizję lokalną. Korzystając z naszych usług, masz pewność, że zaprojektowane systemy i procedury są kompletne i zgodne z obowiązującymi standardami. Wszelkie opracowane przez nas dokumenty spełniają wymagania stawiane organów administracji publicznej, w tym Państwowej Straży Pożarnej.

 

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument, który powinien zawierać analizę:

  • warunków budowlanych,
  • procesu technologicznego z uwzględnieniem występujących zagrożeń,
  • stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • ustaleń organizacyjnych w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zasad postępowania na wypadek pożaru oraz sposobów prowadzenia ewakuacji.

Konieczność wdrożenie tego dokumentu ustala rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719). Wykonana przez naszą firmę instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest w pełni dostosowana do wymogów stawianych przez to rozporządzenie oraz sporządzana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ma na celu minimalizację ryzyku powstania pożaru oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Dokument ten ułatwia proces administrowania obiektem, a także zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.
Nasi specjaliści wykonają dla Ciebie analizę i sporządzą ten dokument.

 

Tworzenie planów ewakuacyjnych

Oferujemy również planowanie ewakuacji. W zależności od potrzeb klienta plany ewakuacyjne dostarczamy w formie zalaminowanej, oprawionej w antyramę lub ramę pasującą do aranżacji wnętrz; wydrukowane na plexi lub tekturze.

 

Audyty z zakresu ochrony ppoż.

Oferujemy także audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jest to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, zakończona szczegółowym raportem. Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwia zidentyfikowanie wszelkich nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych, a także wprowadzenie niezbędnych zmian, by plany i instrukcje spełniały wymagania prawne. Formę i zakres audytu ustalamy z każdy klientem indywidualnie – może być przeprowadzony jednorazowo, a także cyklicznie.


Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów i osób.

Czytaj więcej