Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników

SzkolenieNasi specjaliści prowadzą szkolenia wstępne i okresowe dla firm i instytucji publicznych, z zakresu BHP i ochrony PPOŻ. oraz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia te umożliwią Twoim pracownikom zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, dotyczącej właściwego zachowania w przypadku pojawienia się sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Oferujemy również szkolenia z obsługi sprzętu przeciwpożarowego:

  • gaśnic,
  • koców gaśniczych,
  • hydrantów.

Pozwolą one na przećwiczenie obsługi sprzętu w warunkach pożaru lub wybuchu. Podczas prowadzanych przez nas szkoleń wykorzystujemy nowoczesne metody kształcenia oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne.

Oferujemy innowacyjne szkolenia z zastosowaniem symulatora pożaru. Urządzenie to doskonale odwzorowuje niespodziewane źródło ognia powstałego w wyniku wybuchu lub samozapłonu. Szkolenia z symulatorem pożaru możemy przeprowadzić na terenie Twojej firmy, ponieważ urządzenie to jest w pełni bezpieczne i nie pozostawia bałaganu.

W ramach szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej organizujemy:

  • szkolenia wstępne i okresowe;
  • szkolenia wdrażające Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego po wprowadzeniu i aktualizacji instrukcji;
  • szkolenia dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji;
  • szkolenie z zakresu praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym gaszenia poszczególnych grup pożarów;
  • szkolenia dla właścicieli, zarządców, użytkowników odpowiedzialnych za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.


Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów i osób.

Czytaj więcej