Organizacja ewakuacji z budynku

znak ewakuacyjnyPrawidłowo zaplanowana ewakuacja jest jednym z podstawowych obowiązków właściciela lub osoby zarządzającej obiektem. W przypadku pojawienia się zagrożenia znacznie zwiększa szansę na uniknięcie niebezpieczeństwa. Z tego względu organizację ewakuacji warto pozostawić ekspertom.

Nasza firma planowaniem ewakuacji zajmuje się fachowo. Powierzone nam zadanie wykonujemy kompleksowo – tworzymy instrukcje, oznaczamy drogi ewakuacyjne oraz miejsca, w których znajduje się sprzęt gaśniczy, urządzenia ppoż., klucze oraz miejsca zbiórek w razie zagrożenia. Plany ewakuacyjne sporządzamy zgodnie z rozporządzeniem MENiS, 31.12.2002 r., Dziennik Ustaw z 2003 r., numer 6, pozycja 69 czy rozporządzeniu MKiDN, 01.12.2008 r., Dziennik Ustaw, numer 229, pozycja 1528.

W zakres naszych usług wchodzi również praktyczne sprawdzanie warunków i organizacji ewakuacji. Oferujemy ćwiczenia przeciwpożarowe, mające na celu:

  • sprawdzanie poziomu wiedzy pracowników oraz znajomości procedur właściwego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego w oparciu o Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • trening praktycznego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Podczas ćwiczeń twoi pracownicy szybko i skutecznie nauczą się zasad prowadzenia ewakuacji i zachowania się w miejscu zbiórki.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą!


Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów i osób.

Czytaj więcej